managementul diversitatii

INTELIGENTA CULTURALĂ

ingredient esențial pentru inovare

  • O strategie de management al diversității culturale, de gen și vârstă pentru department/companie pentru o perioadă de 1-3 ani
  • Un instrument pentru determinarea tensiunilor cauzate de diferențe culturale în echipă/companie
  • Strategii practice de mediere culturală a dezacordurilor între membrii echipei
  • Metode de mediere a diferențelor culturale centrate pe reformularea rezultatelor
  • Tehnici privind creșterea motivării membrilor unei echipe multiculurale

REGIMUL JURIDIC ȘI INTEGRAREA CULTURALĂ A ANGAJATILOR DIN TĂRI TERTE

  • Informații privind regimul juridic al angajaților din țări terțe – codul muncii și sistemul de asigurări sociale și de sănătate
  • Obligații ale angajatorilor și ale angajaților față de autorități
  • Strategii de sprijin pentru integrarea în echipă a angajaților din țări terțe
  • Asistență și mediere pentru angajați din țări terțe

CONTACTAȚI-NE

+40 767 948 981

contact@equaladvice.com